GRANNSAMVERKAN

FJÄLLBO Villaägarförening


GRANNSAMVERKAN


Vi i FJÄLLBO Villaägarförening är med i GRANNSAMVERKAN fr.o.m våren 2016.


Gå redan in på

www.samverkanmotbrott.se

   

LADDA NER:

https://app.coyards.se

Vår grupp heter

FJÄLLBO - FJÄLKINGE


Vi har kontaktpersoner

som kommer att gå runt på FJÄLLBO

och informera våra medlemmar.

Allt för att stärka Samverkan mot brott.


Huvudkontaktombud

den som tar kontakt med Polisen:

Greger Olsson, Fjällbovägen 5


Kontaktombud:

Jörgen Nilsson, Egnahemsvägen 18

Ingemar Larsson, Egnahemsvägen 6

Niklas Karlsson, Fjällbovägen 1